نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

چگای مصرف برق در شهر تهران از یک مگاوات در هر کیلومتر مربع به چندین برابر این عدد تبدیل شده است بدون اینکه زیرساخت‌ها تغییر کند.

ه گزارش برق نیوز، رئیس هیئت مدیره سندیکای برق بحران کنونی برق در کشور را بسیار جدی دانست و اعلام کرد مشکل اصلی در زیرساخت‌های انتقال و توزیع است.

علیرضا کلاهی صمدی گفت: «در حال حاضر مشکل چندانی در تولید نداریم البته نمی‌توان گفت که تولید اصلا با کمبود رو به رو نیست، ولی واقعیت این است که چالش‌های اصلی در زیرساخت‌های انتقال و توزیع است و الان واقعا مدیرهای اجرایی وزارت نیرو با معجزه و زحمت شبانه روزی شبکه را نگهداشته اند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه این پروژه ها، پروژه‌های کوتاه مدت نیستند و اکثر آن‌ها نیاز به برنامه‌های دو تا سه سال برای اجرا و راه اندازی دارند، گفت: «سرمایه گذاری جدیدی برای اصلاح شرایط صورت نگرفته است که تا دوسال دیگر مشکلات کنونی حل شود و شاهد چالش‌های جدید هم نباشیم. برای مثال الان ساختار انقال و توزیع برق تهران طراحی هایش همه به اوایل دهه ۵۰ بازمی گردد و همان زمان احداث شده است و بعد هم روی همان ولتاش توسعه پیدا کرده است؛ زمانی تهران یک شهر ۳، ۴ میلیون نفری با چگالی مصرف یک مگاوات در کیلومتر مربع بوده و الان شمال تهران با این برج سازی ها، تغییر الگوی مصرف و گرم شدن شهر تهران میزان چگالی مصرفش به نزدیک ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده است، ولی امکانات، زیرساخت‌ها و ولتاژ همان هایی است که در ۴۰ سال پیش وجود داشته است و هیچگاه باوجود چندین برابر شدن جمعیت اصلاح نشده است.»

او در ادامه گفت: «اساسااصلاح شرایط زیرساخت انتقال و توزیع برق شهر تهران و شهرهای بزرگ دیگری مانند تهران پروژه‌های عظیمی است و نیازمند یک بازنگری اساسی در کل سیستم انتقال و توزیع دارد و نیازمند کار بزرگ است و با این بودجه وزرات نیرو و شرایط بدهی‌های آن این چالش‌ها قابل حل شدن نیست البته کارهای خلاقانه می‌شود انجام داد از ظرفیت ماده ۱۲ می‌توان استفاده کرد. در همین شهر تهران پست‌های بزرگ سنتی داریم که در زمین‌های بزرگ احداث شده اند می‌توان آن‌ها را جی آی اس کرد و به زیر زمین برد و از زمین‌ها این پست‌ها استفاده کرد و درآمدزایی برای برق منطقه‌ای تهران داشت، ولی این‌ها کارهای اساسی است که برنامه ریزی می‌خواهد.»

کلاهی با بیان اینکه اصلاح شرایط نیازمند سرمایه گذاری‌های کلانی است، گفت: «کسری سرمایه گذاری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت قبلی (دهم) به این دولت منتقل شد و در این دوره هم اتفاق خاصی نیفتاد که البته بیشتر به دلیل مشکلات بودجه‌ای بود و همه این‌ها منجر به شرایط کنونی شده است البته این به مفهوم این نیست که هیچ کاری نمی‌شد انجام داد، زیرا وزارت راه هم تقریبا در همین شرایط وزارت نیرو بود، ولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۱۲ گام هایی برداشت که وزرات نیرو برنداشت.»