نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

شرکت اپیل

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان شیراز جنوبی

پائین تر از اتوبان همت، جنب رضوان، پلاک ۵، واحد ۶

تلفن دفتر مرکزی:  ۵-۸۸۰۵۸۹۷۴ (۹۸۲۱+)

info@eepil.com

آزمایشگاه اپیل

آدرس :کیلومتر ۸ اتوبان کرج – قزوین، بلوار سوپا

شهرک کاوش، شرکت آزمایشگاه های مرجع صنایع انرژی

دفتر آزمایشگاه: ۴-۹۲۱۰۸۳۸۰ (۹۸۲۶+)

info@eepil.com

شرکت بازرگانی مبسان

آدرس:خیابان شیراز جنوبی پایین تر از بزرگراه همت

نبش کوچه رضوان، پلاک5، واحد6

تلفن:88629880 (021)

mabsun.com