نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

به نام خالق هستی

با احترام

اقتصاد صنعتی پویا با همت تلاشگران این عرصه حرکت در راستای بهبود مستمر کیفیت محصولات داخلی تجلی می یابد.

بدینوسیله از حضرت تعالی دعوت می ود با حضورتان در هشتمین همایش استاندارد و کیفیت استان البرز بر شکوه آن بیافزایید.

زمان و مکان برگزاری مراسم:

زمان: چهارشنبه هفتم آذر ماه 1397، ساعت: 8:30 صبح.

مکان: کرج، خیابان شهید بهشتی، رو بروی دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی

با سپاس فتانه شکرالهی