نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و تلفیق حمایت همه جانبه خود را از وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم اعلام کرده و از نمایندگان خواست تا با رای اعتماد خود، وزیر نیروی دولت دوازدهم را با پشتوانه قوی و گسترده حمایت کنند.

سرویس صنعت برق نیوز، سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و تلفیق حمایت همه جانبه خود را از وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم اعلام کرده و از نمایندگان خواست تا با رای اعتماد خود، وزیر نیروی دولت دوازدهم را با پشتوانه قوی و گسترده حمایت کنند.

در این نامه که به امضای دبیر این تشکل رسیده است ضمن اشاره به شرایط دشوار صنعت برق که ناشی از تحریم ها، ساختار اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی و رکود در این صنعت است، بهبود شرایط دشوار کنونی در گرو مدیریتی لایق و اثربخش دانسته و عنوان شده است: «امید است که در سایه تخصص، تجربه و مدیریت کارآمد این شخصیت فرهیخته، سلیم النفس و ارزشمدار صنعت آب و برق کشور به عنوان صنعتی زیرساختی و بنیادین به روزهای پرفروغ و توسعه پرشتاب خود بازگردد.»