نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

lv

انجام آزمونهای عایقی و فشار قوی

عایقی و فشار قوی

اندازه گیری مقاومت عایقی

power frequency 600 kV

Impulse

اين آزمايشگاه به منظور تست عايقي تجهيزات و حصول اطمينان از مقاومت عايقي تعريف شده محصول جهت بهره برداري ايمن، تداوم تغذيه و عدم بروز قوس و اتصال كوتاه ايجاد گرديده است.
تستهاي عايقي بر روي نمونه هاي فشارضعيف،‌ فشار متوسط و فشار قوي مطابق استانداردهاي IEC انجام مي گيرد. امكان انجام تايپ تست، روتين تست و تستهاي مخصوص جهت بررسي عايقي براي محصولات صنعت برق در آزمايشگاه اين شركت وجود دارد.
تایپ تست: تستهای تایپ یا طراحی به منظور کنترل مشخصات طراحی تجهیز انجام می شود و مطابق استاندارد شامل موارد خاص برای هر تجهیز یا دستگاه است که می تواند مخرب نیز باشد. این آزمونها بر روی یک یا چند نمونه انجام می شود
تستهای روتین (کارخانه ای): تستهایی است که بر روی محصول نهایی انجام شده و در راستای ارزیابی کارائی و سلامت کلیه تجهیزات تولید شده می باشد. آزمونهای روتین مخرب نمی باشند.
تست سمپل (نمونه ای): نوعی تست روتین با روشهای آماری (مناقصات خرید) بر روی محصول نهایی است.
تست خاص: معمولاً بر اساس الزامات نصب در شرایط مختلف و به درخواست مشتری انجام می شود.
انجام آزمونهای عایقی و فشار قوی:
• ولتاژ AC : 600 kV
• IMPULSE : 1800 kV

آزمونهای Wet & Artificial Pollution برای تجهیزات Outdoor مانند کات اوت فیوز، مقره ها، بوشینگ ترانسفورماتور …
آزمايشگاه افزايش درجه حرارت (Temperature rise) با حداکثر جریان ۱۰٫۰۰۰ آمپر سه فاز
براي ارزیابی عملكرد سيستمها و طراحي آنها در شرايط سخت و توليد حرارت، اكثر تجهيزات برقي بسته به استاندارد مربوطه بايد تحت تست Temperature rise قرار گيرند كه يكي از تايپ تستهاي فراگير در تجهيزات مي باشد. تغيير مقاومت سيم پيچها، شينه ها، مدارها، تاثير بر عملكرد اجزاي سيستم و آتش سوزي از مشكلات احتمالي است كه مي تواند با گرم شدن بيش از حد تجهيز رخ دهد.
در آزمايشگاهTemperature rise تجهيزاتي از قبيل منبع تزريق جريان طولاني مدت، سنسورهاي حرارتي،‌ ثباتها و رله ها، شينه هاي حامل جريان و … وجود دارد تا امكان انجام اين تست را كه در اكثر تجهيزات بخصوص تابلوها، ترانسفورماتورها و پستها انجام مي شود، فراهم آورد.