نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

ip

آزمایشگاه IP و تست تجهیزات

چمبر های گرد و غبار بدون محدودیت ابعادی

پوشش تمامی کدهای IP آب و خاک

تست IP در شرایط عملکرد و برقرار بودن

IP تجهیزات فشار قوی و کدهای IP خاص

IPXX  يك سيستم كدينگ است كه درجه حفاظت (IP) يك محصول را براي جلوگيري از دسترسي به قسمتهاي برق دار، نفوذ اجسام جامد خارجی و نفوذ آب، بر طبق استاندارد بین المللی IEC 60529 مشخص مي كند.

از آنجايي كه تجهيزات برقي به طور گسترده در تمامي مكانها و با شرايط متفاوت از نظر آب و هوا استفاده مي شوند، لذا براي حصول اطمينان از امنيت كاربران و عملكرد صحيح سيستم در شرايط سخت نياز به طراحي سيستم متناسب با كاربرد آن مي باشد.

كد IP معمولاً بصورت كد دو رقمي IPXX مي باشد كه رقم اول آن (IP1X…IP6X) مربوط به حفاظت سيستم در برابر دسترسي و نفوذ اجسام صلب و گرد و غبار مي باشد و رقم دوم آن (IPX1…IPX8) بيانگر درجه حفاظت در برابر نفوذ آب است و از حفاظت در برابر باران شروع شده و به تعليق در مدت زمان طولاني در داخل آب خاتمه مي يابد.

آزمایشگاه اپیل محدودیتی در مورد کد IP و ابعاد تجهیزات تست ندارد.

رقم اول و دوم رقم دوم
رقم اول  

۰: غیر محافظت شده
۱X:حفاظت در برابر ورود اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلیمتریا بیشتر (مانند تماس تصادفی دست )
۲X: حفاظت در برابر ورود اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلیمتریا بیشتر (مانند انگشتان و ناخن)
۳X: حفاظت در برابر ورود اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلیمتریا بیشتر (مانند ابزار)
۴X: حفاظت در برابر ورود اجسام جامد خارجی با قطر ۱ میلیمتر یا بیشتر (مانند ابزار و سیم)
۵X :حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار
۶X: غیر قابل نفوذ در مقابل ورود گرد و غبار

رقم دوم

۰: غیر محافظت شده
X1: حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب
X2: حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد
X3: حفاظت در برابر پاشش آب با زاویه ۶۰ درجه
X4: حفاظت در برابر پاشش آب از تمام زوایا
X5: حفاظت در مقابل پاشش آب از جت واش (۱۲٫۵ لیتر بر دقیقه)
X6: حفاظت در مقابل فشار آب شدید (۱۰۰ لیتر بر دقدقه)
X7: حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب
X8:  حفاظت در مقابل غوطه وری با شرایط سخت گیرانه تر از X7 (برای مثال:عمق ۱ متر و زمان ۱ ساعت)