نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

    • روابط اپیل با IMQ ایتالیا: پس از چند مرحله ممیزی اپیل، تفاهم نامه همکاری با IMQ ایتالیا (با شماره ۰۰۵۱ در وبسایت NANDO) امضاء شده و هم اکنون صدور گواهینامه ATEX از این NB تراز اول اروپا از طریق اپیل در حال انجام می باشد.

    • روابط اپیل با DTI دانمارک: تفاهم نامه همکاری با DTI دانمارک (با شماره ۱۰۷۳ در وبسایت NANDO) امضاء شده و هم اکنون در حال نهائی کردن فرآیند صدور گواهینامه می باشیم.

    • روابط با ECM ایران: آزمایشگاه مرجع اپیل ضمن اعلام عدم همکاری با ECM ایران از تاریخ ۱۵/۰۵/۹۶، اعلام می نماید لیست گواهینامه های ATEX صادر شده توسط ECM که آزمون­های آن در اپیل (به عنوان تنها آزمایشگاه تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران و عضو ILAC) انجام شده است، از لینک زیر قابل دریافت است. شرکت اپیل در مورد گواهینامه های ATEX صادر شده توسط ECM ایران که خارج از این لیست می باشند، اظهار نظر نمی نماید.