نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

انجام آزمون های در محل (on-site)

تست های PD در محل

عارضه یابی کابل های فشار قوی

تست های ژنراتور های فشار قوی

تست های عملکرد دقت رله ها

نظر به گستردگی امکانات، پرسنل متخصص و تجربه چندین ساله، این شرکت علاوه بر انجام آزمونهای تایپ تست تجهیزات صنعت برق، توانایی انجام آزمونهای ذیل را در محل مشتری و با بالاترین سطح تخصص در زمینه انجام، تحلیل و ارائه گزارش دارا می باشد:

1- تست دقت و عملکرد کنتورهای دیماندی و غیر دیماندی
2- تست و تنظیم انواع رله های حفاظتی
3- تست و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
4- تست انواع ترانسفورماتور جریان، ولتاژ و قدرت
5- اندازه گیری میزان تلفات شبکه و ارائه راهکارهای کاهش آن
6- اندازه گیری کیفیت توان و اصلاح آن با فیلترینگ
7- انجام آزمونهای Hipot، Megger،Tanδ ، PD، تست روغن، تست کابل و …