نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

۴۵

آزمایشگاه Tan-Delta

ضریب تلفات عایقی

تست های تخلیه الکتریکی جزیی

مجموعه تست OMICRON

تانژانت ولتاژ PD کابل و ژنراتور، تراکن و ...

اطلاعات tan-delta وارد شود

گواهینامه ATEX برای تجهیزاتی که در محیطهای قابل انفجار نصب میشوند مورد نیاز می باشد. بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا تجهیزات مرتبط با محیطهای ضد انفجار باید الزامات و تاییدیه دایرکتیو ATEX را دارا باشند. البته ع الوه بر اتحادیه اروپا در سایر کشورها مانند آمریکای شمالی و … نیز این نشان شناخته شده است. تاریخچه این گواهینامه به حدود سال ۱۹۰۰ برای معدنچیان بر میگردد، اما اجباری شدن آن برای تجهیزات، سیستمهای کاری، سازندگان و سازمانهای نظارتی مربوط سال ۲۰۰۳ است. این دایرکتیو عموماً برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد که در محیطهای قابل انفجار نصب شده و قابلیت ایجاد انفجار را دارند. دایرکتیو ATEX تعدادی از مهمترین قوانین، اصول فنی و کیفیتی برای تجهیزات ضد انفجار را مشخص مینماید و هر تولید کننده ای موظف است برای تجهیز ضد انفجار تولیدی خود نشان ATEX نمایانگر مشخصات و ویژگیهای آن تجهیز را اخذ نموده و بر روی تجهیز درج کند. مهمترین توضیحات مرتبط با گواهینامه ATEX به شرح زیر است:
• نوع ماده قابل انفجار، میزان ماده قابل انفجار و فرکانس بروز رخدادهای خطرناک و افزایش دمایی تجهیز نسبت به کلاس دمایی آن از مهمترین ویژگی های تجهیز و نشان ATEX میباشند.
• گواهینامه ATEX برای صنایع مختلفی مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، خودروسازی و محیطهای صنعتی مانند کارخانجات کاغذ سازی، آرد و … کاربرد داشته و الزامات این دایرکتیو شامل حال محیطهای مذکور میگردد.
• حفظ رعایت کیفیت و الزامات استانداردهای مرتبط با محصولات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به حساسیت فوق العاده آن از نظر عدم عملکرد و عدم وقفه در تامین مواد مورد نیاز صنعت، ایمنی و حفظ س المت جانی کاربران و مصرف کنندگان و همچنین اطمینان از عملکرد طولانی تجهیزات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرکت اپیل در راستای ارتقای کیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع قابل انفجار مانند کارخانه های آرد، کاغذ سازی و … در گام اول اقدام به راه اندازی آزمایشگاه آزمونهای ضد انفجار EX نموده است. ع الوه بر این شرکت اپیل با تکیه بر دانش روز دنیا و با تکیه بر توانمندی مهندسین اپیل، متخصصین صنعتی و دانشگاهی از آزمایشگاه ضد انفجار خود همراه با ممیزی شرکت ECM ایتالیا به عنوان یکی از معتبرترین NB های اتحادیه اروپا در زمنیه ATEX و اخذ تایید صلاحیت آزمایشگاه در زمستان سال ۱۹۳۱ بهره برداری نموده است. هم اکنون این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات و آزمونهای مورد نیاز تجهیزات ضد انفجار میباشد.