نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آزمایشگاه یراق آلات الکتریکی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا

نظر به گستردگی کاربرد یراق آلات توزیع و هادی‌ها در صنعت برق، این شرکت اقدام به تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمون‌های مکانیکی و الکتریکی تجهیزات نامبرده نمود. در حال حاضر آزمون‌های مورد نیاز یراق آلات و هادی‌ها در این مجموعه آزمایشگاهی قابل انجام می باشند.

• کابل فشار ضعیف و قدرت
• کابل خودنگهدار فشار ضعیف
• انجام کلیه آزمون های تایپ تست کابل‌های زمینی استاندارد IEC 60502 (ISIRI 3569)
• یراق آلات شبکه خودنگهدار
کابل فشار ضعیف مطابق ISIRI 607 و قدرت مطابق ISIRI 3569-1
• اندازه گیری ابعادی و ضخامت عایق و روکش
• اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی
• آزمون کشش عایق و روکش کابل
• آزمون های دمای بالا مانند کهنگی، فشار در گرما و شوک حرارتی و …
• آزمون های دمای پایین مانند خمش و ضربه و …
• آزمون های شعله مانند جلوگیری از انتشار شعله و …
• آزمون های دی الکتریک مانند اعمال ولتاژ و مقاومت عایقی و …
• آزمون جذب آب الکتریکی و جرمی
• آزمون های نشانه گذاری
• آزمون های محیطی مانند تابش UV
انجام کلیه آزمون های تایپ تست یراق آلات کابل خودنگهدار استاندارد EN 50483 (ISIRI 13221)
یراق آلات شبکه خودنگهدار و لخت

آزمون Salt spray روی یراق آلات

کلیک کنید